VOS of Vluchtige organische stoffen | iSense It

VOS of vluchtige organische stoffen zijn stoffen die makkelijk verdampen zoals schoonmakkmiddelen, oplosmiddelen en brandstoffen. Sommige van deze stoffen hebben een schadelijk effect op de menselijke gezondheid.  Duizenden verschillende soorten komen voor in verven, luchtverfrissers,bestrijdingsmiddelen houtkachels enzoverder. Ongeveer 85% van de VOS’s heeft een natuurlijke oorsprong. Vele planten geven trouwens VOS’s af. Maar ook het verkeer en de chemische industrie zorgen voor VOS’s.  Binnen de klas kan het ook gaan over spelen met lijmen of het veelvuldig gebruik van stiften.