PM2,5 Fijnstof | iSense It

Fijn stof zijn voor het menselijke oog onzichtbare microscopisch kleine deeljtes die via de longen in de rest van het lichaam komen en daar nogal wat schade kunnen aanrichten. Ze hebben verschillende groottes, oorzaken en chemische samenstellingen. 

Er zijn fijnsteofdeeltjes van natuurlijke oorsprong zoals zand en stuifmeel, of uit bijvoorbeeld industriële processen; verbranding en fossiele brandstoffen. De fijnstofdeeltjes hebben dus vaak mensenlijke oorzaken.Roet uit dieslemoteren, zeeschepen en locomotieven. Remmende wagens die rubber achterlaten op het wegdek; ze dragen allen bij... Ook verbranding van hout in de open haard van de woning, de BBQ, sigarettenrook en het bakken en braden in de keuken dragen bij. Het opschudden van kussens, tapijten op de grond, dekentjes, allemaal verspreiden ze fijn stof.   Dit worden ook de primaire fijnstofdeeljtes genoemd. Fijnstof kan leiden tot luchtwegaandoeningen en hart- en vaatziekten en heeft invloed op de ontwikkeling van de longen bij kinderen. Fijn stof is ook een belangrijke bron voor smog. Secundair fijnstof ontsaat door vluchtige organische stoffen die zich binden tot vaste deeltjes. Dit gaat over Nox (stikstofdioxide), SO2 (zwaveloxide), NH3 (Ammoniak) en O3 (Ozon), ze kunnen zich ook hechten aan primaire deeltjes.