NO2 of NOx | iSense It

N02 is een goede indicator van verkeer en de realatie met fijn stof en ozon kan worden gelegd.  Waar vroeger de relatie niet duidelijk aantoonbaar was  toont recenter onderzoek toch dat de molecule op zich ook schadelijk is op zich.

NO2 of NOx  is een anorganische verbinding van stikstof en zuurstof. De stof komt vrij bij verbrandingsprocessen. Bij hoge temperaturen wordt de lucht die bestaat uit 80% stikstof (N2) geoxideerd tot NO (koolstofmonoxide) en deels NO2 (koolstofdioxide). De zuivere stof is een giftig roodbruin gas. Koolstofmonoxide is weinig schadelijk voor de gezondheid, koolstofdioxide daarintegen is gevaarlijker. Astmaaanvallen, irritaties en ontstekingen van de luchtwegen, ogen keel en neus stijgen bij hogere NO2. Verminderde longfuncties kunnen het gevolg zijn.   Bij een N02 gehalte lager dan 100 ppb is er geen gezondheidsimpact te verwachten. Sommige mensen niezen wel al bij concentratie van 50 ppb of meer.   Tussen 100ppb en 250 ppb is er een verhoogd risico bij langdurige blootstelling. Een goede ventilatie van de klassen is meestal de oplossing. Indien de concentratie ’s ochtends en ’s avonds hoger is kan het verluchten van de klas met buitenlucht helpen. Stilstaande lucht moet worden vermeden door voldoende ventilatie in de ruimte. In “streetcanyons” zijn wellicht filters aangewezen.   Meer dan 250 ppb is te vermijden. Goede verluchting kan wellicht al helpen indien nodig zijn filters aan te raden.     Molmassa 46,0055g/mol