Dier van week 17 Gierzwaluw | iSense It

De Gierzwaluw

Weldra arriveren ook in onze Stad Antwerpen gierzwaluwkolonies vanuit hun overwinteringsplaats Afrika!

De Gierzwaluw (Lager onderwijs)

Met een bruin verenkleed, lange vleugels, en een licht gevorkte staart is dit geen zwaluw en geen gier maar wel een typische stadsvogel! Eind april komt deze trekzwaluw elk jaar terug vanuit Afrika waar ze overwinteren. Tot eind augustus verblijft een kolonie in Antwerpen om te broeden.

Ze nestelen bij ons in gaten en kieren van gebouwen in de stad. De nestingang kan slechts een spleetje zijn tussen dakgoot en muur of een opening van een halve baksteen. Jammer genoeg neemt het aantal vogels elk jaar af door afbraak en bouw van nieuwe huizen en appartemenen, zodat de nestplaatsen in gevaar komen en zelfs verdwijnen. Je kan echter zelf nestkasten aan je huis ophangen ter bescherming. Stad Antwerpen zorgde voor extra 2000 nestkasten.


Ze kunnen tot 120 km per uur vliegen en zeer korte bochten maken! Eigenlijk doen ze alles al vliegend, zelfs eten en slapen. Levenslang (zowat 20 jaar) blijven ze bij dezelfde partner, keren steeds naar dezelfde nestplaats terug en houden hun nest zeer netjes. Jaarlijks krijgt een koppel 1 tot 3 jongen. Per dag eten ze maar liefst 20.000 insecten, vooral muggen en vliegen. Eind augustus vertrekken ze terug naar het warme Afrika.

De Gierzwaluw (Middelbaar onderwijs)

Met een bruin verenkleed, lange vleugels, en een licht gevorkte staart is dit geen zwaluw en geen gier maar wel een typische stadsvogel! Eind april komt deze trekzwaluw elk jaar terug vanuit Afrika waar ze overwinteren. Tot eind augustus verblijft een kolonie in Antwerpen om te broeden.

Ze nestelen bij ons in gaten en kieren van gebouwen in de stad. De nestingang kan slechts een spleetje zijn tussen dakgoot en muur of een opening van een halve baksteen. Jammer genoeg neemt het aantal vogels elk jaar af door de vele renovaties, afbraak en nieuwbouwprojecten zodat de nestplaatsen in het gedrang komen. Je kan echter zelf nestkasten aan je huis ophangen ter bescherming. Stad Antwerpen zorgde voor extra 2000 nestkasten.


Ze kunnen tot 120 km per uur vliegen en zeer korte bochten maken! Eigenlijk doen ze alles al vliegend, zelfs eten, slapen en paren. Levenslang (zowat 20 jaar) blijven ze bij dezelfde partner, keren steeds naar dezelfde nestplaats terug en houden hun nest zeer netjes. Jaarlijks krijgt een koppel 1 tot 3 jongen. Per dag eten ze maar liefst 20.000 insecten, vooral muggen en vliegen. Eind augustus vertrekken ze terug naar het warme Afrika.