Dier van week 18 Boerenzwaluw | iSense It

De Boerenzwaluw

Ken je het spreekwoord “één zwaluw maakt nog geen zomer”? Begin april komen enkele vroege zwaluwen terug uit hun warme overwinteringsplaats in Zuid-Afrika (12.000 km!) 

 

 

De Boerenzwaluw (Lager onderwijs)

Ken je het spreekwoord “één zwaluw maakt nog geen zomer”? Begin april komen enkele vroege zwaluwen terug uit hun warme overwinteringsplaats in Zuid-Afrika (12.000 km!) Pas vanaf half april tot mei keert de volledige kolonie terug naar hun zelfde vaste broedplaats in open schuren en loodsen.

Het komvormige nest heb je vast al zien hangen op dakranden of onder bruggen en balkons. Het wordt hersteld, heropgebouwd uit klei en leem, 2000 piepkleine modderkluitjes worden samengeplakt met speeksel. Echte metselaars! De plankjes die mensen eronder monteren dienen om de hinderlijke uitwerpselen tegen te houden.

De zwaluw herken je aan de blauwzwarte bovenzijde, rode kin, witte buik maar vooral aan de lange diep gevorkte staart.

Hun voedsel bestaat uit insecten die ze als pijlsnelle luchtacrobaten tijdens hun vlucht of vlak boven het wateroppervlak verzamelen. Ma zwaluw legt 3-6 eieren tot 3 keer per zomer.

Jammer genoeg is dit een bedreigde diersoort door de landbouwbedrijven die verdwijnen of moderniseren. Ze broeden immers graag in stallen op boerderijen. Gelukkig ontbreekt het hen niet aan paardenstallen. Waar vee is, vertoeft zwaluw graag om vliegen te vangen.

In september of oktober kunnen grote groepen gezien worden, ze verzamelen zich voor de lange reis naar Afrika. Beslist een fascinerende trekvogel!

De Boerenzwaluw (Middelbaar onderwijs)

Ken je het spreekwoord “één zwaluw maakt nog geen zomer”? Begin april komen enkele vroege zwaluwen terug uit hun tropische overwinteringsplaats in Zuid-Afrika (12.000 km!) Pas vanaf half april tot mei keert de volledige kolonie terug naar hun zelfde vaste broedplaats in open schuren en loodsen.

Het komvormige nest heb je vast al zien hangen op dakranden of onder bruggen en balkons. Het wordt hersteld, heropgebouwd uit klei en leem, 2000 piepkleine modderkluitjes worden samengeplakt met speeksel. Volleerde metselaars! De plankjes die mensen eronder monteren dienen om de hinderlijke uitwerpselen tegen te houden.

De zwaluw herken je aan de blauwzwarte bovenzijde, rode kin, witte buik maar vooral aan de lange diep gevorkte staart.

Hun voedsel bestaat uit insecten die ze als pijlsnelle luchtacrobaten tijdens hun vlucht of vlak boven het wateroppervlak verzamelen. Ma zwaluw legt 3-6 eieren tot 3 keer per zomer.

Jammer genoeg is dit een bedreigde diersoort door de landbouwbedrijven die verdwijnen of moderniseren. Ze broeden immers graag in stallen op boerderijen. Gelukkig ontbreekt het hen niet aan paardenstallen. Waar vee is, vertoeft zwaluw graag om vliegen te vangen.

In september of oktober kunnen grote groepen gezien worden, ze verzamelen zich voor de lange reis naar Afrika. Beslist een fascinerende trekvogel!