iMeasure School

De problematiek van slechte binnen luchtkwaliteit is actueler dan ooit, ook in scholen. Uit onderzoek blijkt dat ongezonde lucht in klaslokalen zorgt voor concentratieproblemen en verminderde leerprestaties. Belangrijk dus, om te meten hoe het ervoor staat met de luchtkwaliteit in uw school.

Om die reden ontwikkelde iSense it de oplossing de iMeasure School concept: een sensor en/of vogelhuisje dat de luchtkwaliteit meet in ruimtes (Lokalen). Fijnstof, CO2, ozon, vluchtige organische chemische stoffen van bijvoorbeeld verf, meubels of schoonmaakmiddelen worden allemaal gemeten. Vlucht het vogeltje in het vogelhuisje? Dan is de luchtkwaliteit niet optimaal. Via een app kunnen leraren de metingen realtime volgen, de rapportages raadplegen en protocol adviezen inzien. Zo kunt u direct ingrijpen wanneer de metingen afwijken. Wist u dat het CO2 gehalte in de lucht een graadmeter voor de besmettelijkheid COVID-19; hoe hoger het CO2 gehalte, hoe hoger de kans op besmetting.

iMeasure School oplossing heeft bovendien een educatief aspect. Kinderen leren met de vogelhuisjes spelenderwijs over het belang van gezonde luchtkwaliteit en hoe ze het beste handelen bij minder goede luchtkwaliteit. U kunt er zelfs voor kiezen om de metingen te delen met onderzoekers voor academische doeleinden, maar dat hoeft natuurlijk niet.

Educatief

Wat is er leuker om spelenderwijs de leerlingen bewust te maken van luchtkwaliteit en de begrippen die hierbij horen. Wat is temperatuur eigenlijk of wat is CO2? Het lijk vaak vanzelfsprekend maar enige uitleg of een vorm van beleving stimuleert het leren begrijpen.


Integratie met Digiboard
  • Presentatie van metingen kan dmv van dashboard op een digiboard
  • Kinderen krijgen actief inzicht in de luchtkwaliteit in het lokaal
  • Kinderen worden betrokken bij acties die volgen uit de metingen, is het CO2 niveau te hoog dan moet er beter gelucht worden (raam open, deuren open enz.)
  • Direct gebruik van meetwaardes bij lessen over luchtkwaliteit en/of milieu

Verschillende smilies worden getoond om de luchtkwaliteit in het lokaal weer te geven
 
Share our website